Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 843705 THE ROLE OF WOMAN TO CREATE RECYCLED AND SUSTAINABLE OMANI JEWELLERY Amal Al-Ismaili
2 978200 THE PALESTINIAN FEMINIST PRESENCE ON SOCIAL MEDIA : FILASTINIYAT FACEBOOK PAGE AS A MODEL rayhan yahya
3 428072 STORYTELLERS AS LIVING MEMORY TRANSLATORS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF NARRATIVES OF FEMALE MUJAHIDEEN HAVVA Filiz Soyer
Dilan Çiftçi
4 724960 “EV HANIMLARININ DIJITAL OKURYAZARLIK YETERLILIĞI Mübeyyen Kaçar
5 518440 DEZENFORMASYON VE MİSENFORMASYON EKSENİNDE KADIN VE ERKEKLERDE TIK TUZAĞI KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME BATUHAN KÖSE
6 140785 MESLEK YAŞAMINDA CAM TAVAN SENDROMUNUN İNCELENMESİ: KARİYER SAHİBİ BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dönay nisa Kara
Tubanur ÇELİK İSKİFOĞLU
7 793371 TAŞ KESILEN KADINLAR: GELIN KAYA EFSANELERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Emine Kalender
8 687075 EMPOWERING WOMEN PERSPECTIVES ON GRAPHIC DESIGN IN PAKISTAN FROM 2000 TO 2020 Faria Iftikhar
Daniyal Talat
9 679917 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA CINSIYETÇI İÇERIK FARKINDALIĞI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Furkan Zeyrek
10 841372 INVESTIGATING THE INFLUENCE OF STEM EDUCATION ON WOMEN'S CAREER ADVANCEMENT IN THE 21ST CENTURY Muhammad Farooq Hassan
Gulnaz Nawaz
11 482268 KEMALİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI GAZENNE DOKUMA KUMAŞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMI Çimen BAYBURTLU
Neşe HORASAN
12 813432 SANAL DÜNYADA HAYAT BULAN KADIN GİYİM KOLEKSİYONU Esma BÜKME
Şeyma CANKAYA
Ayşe Nuriye İŞGÖREN
13 921091 2010-2024 YILLARI ARASINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN KONULU FİLMLERE DAİR BİR İNCELEME Ayşegül Çilingir
Mehpare Yağlıcı
14 740767 TÜRK HALK DANSLARINDA ERIL ŞIDDET Elif Küçük Durur
Ahmet Emir Yılmaz
15 128069 KADININ GÜNDELİK HAYATI VE KENT MERKEZİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ERZURUM ÖRNEĞİ SILA KINALI
Zeynep Yılmaz Bayram
16 260523 AN INQUİRY İNTO THE CHARACTERİSTİCS OF PARKS EQUALLY UTİLİZED BY WOMEN AND MEN: THE EXAMPLE OF TRABZON FAROZ-GANİTA COASTAL PARK Nimet HEKİMOĞLU
Zeynep Yılmaz Bayram
17 878160 FEMINIST EDEBIYATIN ANNE-KIZ SÖYLEMI Mihrican AYLANÇ
18 486220 TİPOGRAFİNİN BASILI VE DİJİTAL TASARIMDAKİ ÖNEMİ VE KULLANIMI GÜLHAN ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
19 205357 GÖÇ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI SAHA ARAŞTIRMALARINDA KESİŞİMSELLİK YAKLAŞIMI Ayşula KURT
20 183343 KAMUSAL YAŞAMDA KADININ GÖRÜNÜRLÜĞÜNE YENİYOL GAZETESİ’NDEN BAKMAK Bahar Usta Baki
21 181255 DISORIENTED FEMININITY: EXPLORING GENDER STRUGGLES IN SHAKESPEARE'S ANTONY AND CLEOPATRA AND THE MERCHANT OF VENICE Betim Neyran Can
22 495398 AN INQUİRY İNTO THE CHARACTERİSTİCS OF PARKS EQUALLY UTİLİZED BY WOMEN AND MEN: THE EXAMPLE OF TRABZON FAROZ-GANİTA COASTAL PARK Nimet HEKİMOĞLU
Zeynep Yılmaz Bayram
23 993028 KADININ GÜNDELİK HAYATI VE KENT MERKEZİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ERZURUM ÖRNEĞİ SILA KINALI
Zeynep Yılmaz Bayram
24 337071 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA CINSIYETÇI İÇERIK FARKINDALIĞI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
25 591852 EV HANIMLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK YETERLİLİĞİ Mübeyyen Kaçar
26 498674 DEZENFORMASYON VE MİSENFORMASYON EKSENİNDE KADIN VE ERKEKLERDE TIK TUZAĞI KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME